Bildiri Kuralları


Genel Kurallar

 • Hazırlanacak bildirilerin, özgün bir araştırma niteliğinde olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri web sitemizdeki "ONLINE BİLDİRİ GÖNDER" bağlantısını ile 20 ocak 2011’e kadar gönderilmelidir.
 • Bildirilerin başlık yazı metin karakteri olarak Times New Roman, 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Yazarların adı soyadı başlığın altında:sunacak kişi bold işaretlenmeli; unvan, çalıştığı kurum sayfa altında belirtilmelidir.
 • Abstrak, Türkçe/İngilizce 500 kelimeyi aşmayacak şekilde verilmeli, en az 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde giriş, amaç, metod, bulgu ve sonuç-öneriler bölümü mutlaka yer almalıdır.
 • Sözel Bildiriler ilgili oturumda yazarların biri tarafından sunulacaktır.
 • Kongrede, poster sunumlarıda olacaktır. Bildiri kitabında her ikisi de yayınlanacaktır.
 • Poster 70-90 ebatında, 2 metra mesafeden okunabilir puntoda hazırlanmalıdır.
 • Bildirinin kongre kitabında yer alabilmesi için çalışmaya katılanlardan enaz bir kişinin son başvuru tarihine kadar kayıt yaptırması gereklidir. Aksi takdirde bildiri özet kitabında yer almayacaktır.
 • Kongre Bilimsel Kurul üyeleri gerek görürlerse bildiri yazarından düzeltme isteyebilirler.
 • Kongre Bilimsel Sekreteryası bildirinin kabul veya reddi, kabul edilen bildirilerin poster veya sözlü sunum olması konusunda son kararı verecek, sonuç kongre sayfasında ilan edilecek ilgililere iletilecektir.

Bildiri Konu Başlıkları

Kongre teması olarak Hemşirelik-Değişim ana başlığına bağlı;

 1. Eğitim
 2. Sağlık Hizmetleri
 3. Bakım
 4. Küreselleşme
 5. Nüfus
 6. Göç ( Kentleşme, Kadın, Çocuk, Şiddet, Kültür) ve Değişim
 7. Diğer.

 Son bildiri gönderme tarihi 20 ocak 2011 saat 24.00’dür. Bu tarihten sonraki başvuruları sistem kabul etmeyecektir.

 • Kongre Bilimsel kurulu bildirinin kabul veya reddi, kabul edilen bildirilerin poster veya sözlü sunum olması konusunda son kararı verecek, sonuç ilgililere iletilecektir.